IN DECAL

CHI TIẾT DỊCH VỤ


Các Loại ấn phẩm dùng cho văn phòng là hình ảnh đặc trưng không thể thiếu để thể hiện nét đặc trưng riêng biệt cho công ty của bạn, nó thể hiện phong cách và mang hình ảnh của Quý vị quảng bá cho khách hàng. Để từ đó khách hàng của bạn sẽ chú ý và nhớ đến bạn.


Bao Thư:

Quy Cách:
– Kích thước thành phẩm: (12 x 22) cm / A4 (25 x 35) cm
– Loại giấy: Fort 80 gsm, fort 100 gsm hoặc Fort 120 gsm

+ Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT
+ Độ phủ mực dưới 15%
+ Số lượng khác, loại giấy khác xin vui lòng liên hệ: 0908 195 558
(*) Thời gian giao hàng có thể sớm hơn hoặc trễ hơn tuỳ theo từng thời điểm.
(*) Giá trên chỉ áp dụng với giấy Fort 80 gsm cho bao thư (12 x 22), Giấy fort 120 gsm cho bao thư A4 (25 x 35)


Giấy tiêu đề – Letterhead

Quy Cách:
– Kích thước thành phẩm: (20,5 x 29) cm
– Giấy: Fort 80gsm hoặc fort 100 gsm
– In 4 màu – 1 mặt

+ Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT
+ Độ phủ mực dưới 15%
+ Số lượng khác, loại giấy khác xin vui lòng liên hệ: 0908 195 558
(*) Thời gian giao hàng có thể sớm hơn hoặc trễ hơn tuỳ theo từng thời điểm.
(*) Giá trên chỉ áp dụng với giấy Fort 70 gsm


Bìa đựng hồ sơ – Folder

Quy Cách:
– Kích thước thành phẩm: (22 x 30,5) cm
– Giấy: Couche 280gsm

+ Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT
+ Độ phủ mực dưới 25%
+ Số lượng khác, loại giấy khác xin vui lòng liên hệ: 0908 195 558
(*) Thời gian giao hàng có thể sớm hơn hoặc trễ hơn tuỳ theo từng thời điểm